Ana içeriğe atla

TÜRK DİLİ

           Dil, seslerden oluşan ve insanlar arasındaki iletişimi en sağlıklı şekilde sağlamak için kullanılan bir araçtır. Bu araç sözlü ya da yazılı olarak kullanılabilir. Dil vasıtasıyla duygu, düşünce, beğeni, öneri, tasarı, beklenti, uyarı gibi ifadeler aktarılır. Her dilin kendi özelliğine, kökenine ve yapısal niteliklerine göre birtakım kuralları vardır. Diller bu yapısal özelliklerine göre gelişir; duygu ve düşünceler de bu doğrultudaki kurallar çerçevesinde yansıtılır.

           Dil, bir toplumun kültür varlığının temel unsurudur. Bu temel unsur ait olduğu toplumun ruhunu yansıtır. Dil; bir toplumun edebiyatı, tarihi, coğrafyası, matematiği, müziği, sosyolojisi, psikolojisi kısacası her şeyidir. Aynı zamanda millî birlik ve bütünlüğün teminatlarından biridir. Toplumu birleştiren, bir arada tutan ve bütünleştirip geleceğe taşıyan bir değerdir. Bu ölçüde değeri bilinir, korunur ve yaşatılırsa millî bütünlüğün direnci de artacaktır. Her insanın ana dilini en iyi şekilde öğrenmesi temel görevlerinden biridir. Herkes; kendisini en doğru en etkili şekilde ifade edebilmek ve sağlıklı iletişim kurabilmek için dilini her yönüyle tam ve doğru olarak öğrenmelidir. Dilini, aynı doğrultuda, bütün incelikleriyle kullanmalı, kullanabilmelidir.

           Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında okutulan Türk Dili dersinin temel amacı, hangi bölümde olursa olsun tüm öğrencilere temel dil bilinci kazandırmak ve bu bilincin kendisine katacağı değerleri kavratmaktır. Öncelikli hedefimiz, öğrencilerimize okuma, anlama, konuşma ve yazmanın hayatın vazgeçilmezi olduğunu hissettirmektir. Bu yaklaşımdan hareketle bir kişinin "alanında ne bilirse bilsin" konuşabildiği, yazabildiği kadar var olduğunu, bu ölçüde değer ürettiğini, aynı oranda kabul göreceğini öğretmektir. Bu noktada öğrencilerin hem genel bakış açısıyla oluşan algısını hem de önyargılara dayalı yaklaşımlarını aşabilmek ve ilgilerini çekebilmek önem arz etmektedir. Bunu sağlamak için bize ve geleceğimizin teminatı değerli gençlerimize ayrıca dil davasının sancısını çeken herkese büyük sorumluluklar düşmektedir. Türk Dili dersi belirttiğimiz temel hedefler doğrultusunda ilk olarak 1968’de Hacettepe Üniversitesi’nde daha sonra da 1977’de Ege Üniversitesi’nde okutulmaya başlanmıştır. 1981’de YÖK'ün kurulmasından sonra tüm üniversitelerde Türk Dili dersinin okutulması gündeme gelmiştir. İlköğretim ve liselerde ana dili öğretiminin yeterince yapılamadığı değerlendirilerek Türkiye'deki bütün üniversitelerin öğretim programlarında Türk Dili dersine yer verilmiştir.

           Üniversitemizin kuruluşundan sonra Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından 2547 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Ortak Dersler Bölümü açılması uygun görülmüştür. Rektörlüğümüz tarafından da bu derslerin yürütülmesi için koordinatörlükler oluşturulmuştur. Türk Dili dersi; fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu bölümlerinde okutulmaktadır. Dersin başarı puanı; 2 kısa sınav, 1 ara sınav ve 1 ödev notuyla sistem üzerinden, final örgün gerçekleştirilerek oluşturulmaktadır.

 

 Türk Dili Öğretim Görevlileri

Öğr. Gör. İshak Akdemir (Koordinatör)…iakdemir@subu.edu.tr……...…0 264 616 02 19

Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Öçalan…..…….ocalan@subu.edu.tr………...

Öğr. Gör. Canan Beşli……………......…….....cbgungor@subu.edu.tr......... 0 264 616 07 50                

Öğr. Gör. Fatih Zahmacıoğlu……….……....zahmacioglu@subu.edu.tr…..0 264 616 07 51