Ana içeriğe atla

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

19. ve 20. yüzyıl Türkiye’sinde siyasal, ekonomik ve toplumsal dönüşümleri odak alan ders Osmanlı’nın modernleşme sürecinden başlar ve günümüze kadar gelir. Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaya çıkışı ve gelişimi sürecinde Eğitim, Bilim, Ekonomi, Siyaset, Kültür ve Dış Politika konularına yer verilmektedir. Atatürk devrimlerinin ve ilkelerinin tarihsel bağlamı içinde toplumsal dönüşümlerle beraber incelendiği derste, tarih araştırmaları için kaynak kullanılması, değerlendirmesi, yöntem ve analiz konularında da öğrencilerin bilgi edinmesi ve günümüzü daha iyi anlamaları amaçlanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri 1980’den sonra yeniden yapılandırılırken 6 Ekim 1981’de çıkarılan Yüksek Öğretim Kanunu gençlerin Atatürk İlkeleri ışığında yetiştirilmesini kararlaştırmıştı. Bu amacı gerçekleştirebilmek için de Üniversite Teşkilat Yönetmeliğinin 13. maddesinde, tüm bölümlerinde ve programlarında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin zorunlu olarak okutulması kararlaştırılmıştır.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Koordinatörlüğü

Tüm eğitim dönemlerinde ilgili Fakülte, Yüksekokul, MYO ve bölümlerde okumakta olan öğrencilerimize dersimiz (4+0) ve uzaktan öğretim esaslarına göre verilmektedir.  Dönem içinde bir Vize, bir Ödev, 2 kısa sınav SABİS sistemi üzerinden alınmakta Final ise örgün olarak öğrencilerin birimlerinde gerçekleştirilmektedir. Koordinatörlüğümüzde altı öğretim elemanı görev yapmakta ve üniversite bünyesinde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih derslerini yürütmektedir.

Ayrıntılı bilgi için; ebs.subu.edu.tr

Öğretim elemanları

Koordinatör; Öğr. Gör. Mehmet Alper CANTİMER, mcantimer@subu.edu.tr, 264-616 02 18- 264 616 06 93.

Doç. Dr. Cengiz MUTLU, cengizmutlu@subu.edu.tr, 264 616 07 24

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk URAL, sural@subu.edu.tr, 264 616 06 88

Öğr. Gör. Dilek ÖZSU ARIĞ, dozsu@subu.edu.tr, 264 616 08 4

Öğr. Gör. Nurullah ÇETİN, nurullahcetin@subu.edu.tr, 264 616 06 83

Öğr. Gör. Baycan ATEŞ, baycanates@subu.edu.tr, 264  616 08 45

 

Dönem Planı

1.            Osmanlı İmparatorluğuna Genel Bakış

2.            Osmanlı’da Modernleşme Dönemi

3.            Osmanlı imparatorluğundan Türkiye Cumhuriyetine Geçiş

4.            I. Dünya Savaşı

5.            Milli Mücadele Hazırlık

6.            Milli Mücadele Dönemi

7.            Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti (1923- 1938)

8.            Atatürk İlkeleri ve Gerçekleştirilen İnkılaplar- Atatürk’ün Hayatı ve Fikirleri-

9.            Vize (Sınav Haftası)

10.          Atatürk’ün ardından Türkiye cumhuriyeti (1938- 1945)

11.          Türkiye Cumhuriyetinde Demokrasi (1946- 2017)

12.          Türkiye Cumhuriyetinde Ekonomi (1946- 2017)

13.          Türkiye Cumhuriyetinde Eğitim, Bilim, Üniversiteler, Kültür ve Sanat, (1946- 2017)

14.          Türkiye Cumhuriyeti Dış Politika-Türk Dış Politikası (1946- 2017)