Ana içeriğe atla

Üniversitemizin kuruluşu sonrasındaÜniversitemizde 2547 sayılı YÖK Kanununun 5. Maddesinin ı bendi gereğince ((Değişik : 29/5/1991 - 3747/1 md.) Yükseköğretim kurumlarında, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili, yabancı dil, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği zorunlu derslerdendir. Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi veya güzel sanat dallarındaki derslerden birisi okutulur.okutulması zorunlu olan ortak derslerin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla koordinatörlükler 2019 yılında kurulmuş ve tümü Üniversite ortak dersleri bölümüne bağlanmıştır.